นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า
• ในกรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของ Wonlabuy บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบปัญหา)
• หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า
• ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งคืนสินค้าในเบื้องต้น หลังจากที่ Wonlabuy ได้รับคืนสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าจัดส่งสินค้าในรูปแบบคะแนนสะสม 50 Points เข้าทางบัญชีสะสมคะแนน Wonlabuy ของลูกค้า
•ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการ *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนในการเปลี่ยน – คืนสินค้า

สาเหตุการคืนสินค้าสภาพสินค้าที่อยู่เงือนไขการเปลี่ยน - คืนหมายเหตุ
สภาพใหม่สินค้ายังไม่ถูกใช้งานคืนสินค้าครบบิลใบเสร็จ
สินค้ามีตำหนิ แตกหัก, สูญหายจากการขนส่งไม่จำเป็นไม่จำเป็น//เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
สินค้าใช้งานไม่ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็น//เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
ได้รับสินค้าผิด////เปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่
ลูกค้าเปลี่ยนใจ----ไม่รับเปลี่ยน – คืนทุกกรณี


วิธีการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1) แจ้งปัญหาสินค้า : กรุณาติดต่อทางอีเมล์ Trade@access.co.th โดยระบุรายละเอียดดังนี้
• หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order ID)
• เบอร์ติดต่อ
• เหตุผลในการเปลี่ยน – คืนสินค้า
• รูปถ่ายสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน – คืนสินค้า

2) รอรับการยืนยัน : เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยน – คืนสินค้า ก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com