Scheiben-Reiniger

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์

Share

ชื่อสินค้า : Scheiben-Reiniger
ไฮไลท์ : น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์
ปริมาณ : 1 ลิตร

รายละเอียดสินค้า :
ช่วยให้กระจกใส ขจัดคราบฟิล์มหรือคราบแมลง มีกลิ่นมะนาวอ่อนๆ ปราศจากสารฟอสเฟต และเป็น Bio-grade สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง
1. ทำความสะอาดกระจกหน้ารถได้อย่างรวดเร็ว
2. ไม่ทำให้เกิดคราบตกค้าง
3. มีประสิทธิภาพในการละลายคราบน้ำมัน คราบซิลิโคนฟิล์ม หรือคราบแมลง
4. ไม่มีสารฟอสเฟต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกลิ่นหอมของส้มไซตรัสอ่อนๆ

การนำไปใช้
เจือจางด้วยน้ำเปล่า อัตราส่วน 1:10 

Powered by MakeWebEasy.com